Duits Duogram 40


Beste liefhebbers van het Duits Duogram.
De veertigste opgave van het Duits Duogram viel erg in de smaak, gezien de vele complementen die de oplossingen vergezelden. De “Schwere Wörter” werden door menig middelbare scholier in de zestiger en zeventiger jaren vervloekt!

Ook dank voor de gelukwensen vanwege de vijftigste bijdrage aan JCS. Het is me telkens weer een voorrecht en groot genoegen mijn gedachtenspinsels met jullie te mogen delen.
Niet veel struikelbrokken in deze opgave: sommige inzenders schreven “Gebot” en “Berufsverbot” met een D op het eind. Twee inzenders kwamen met de oplossing “bei uns selbst” in plaats van het “Berufsverbot”.

Een terugkerend issue is het al dan niet gebruiken van afkortingen. Ik probeer het gebruik van afkortingen in de opgaven zo veel mogelijk te beperken. Soms kan het niet anders, en in andere gevallen zijn er m.i. te weinig kruisletters voor niet zo voor de hand liggende woorden.

De oplossing van Duits Duogram 40 is als volgt:
Horizontaal: 2 Hak 6 SG 7 skaten 9 Schadenfreude 14 W.A. 15 Ware 16 Spielerei 17 ds 18 Beet 20 Weltschmerz 23 Otto 24 Stern 25 ui 26 Pint 28 Edelweiss 29 KLM 31 S.H. 33 gerecht 34 ins Blaue 35 Gebot 37 Hang

Verticaal: 1 das gewisse Etwas 3 k.k. 4 staren 5 Inbus 6 schwere 8 verst. 10 Aar 11 na 12 FR. 13 Einstein 17 Deze 18 Berufsverbot 19 er 20 Wörter 21 Laster 22 hinein 27 Glühwein
30 bedacht 32 heikel 36 o.f.

De Random Number Generator wees Ida Muller uit Castricum en Gert Megens uit Druten aan als winnaars van de elektronische boekenbonnen van resp. 17,50 Euro en 12,50 Euro. Van harte gelukgewenst!

Graag tot een volgend Duits Duogram, al duurt dat nog tot februari 2024. Er is wel in December nog een Muziek Rondogram van mijn hand.

Hartelijke groet,
Harrie van der Avoort