Huisregels gastenboekgebruik


1. Algemene regels

 1. Zorg dat binnen JCS geen ons-kent-ons-cultuur heerst. Beperk uitgebreide onderonsjes.
 2. Houd rekening met de onervarenheid van nieuwkomers.
 3. Heb begrip voor elkaars (eigen)aardigheden zolang die binnen deze regels vallen.
 4. Gebruik in uw bericht geen hoofdletters die niet noodzakelijk zijn, dus niet SCHREEUWEN.
 5. Plaats geen emoji’s zoals 😂 en 👍in uw teksten. Dat maakt uw bericht voor sommige bezoekers visueel onrustig. Op zich is het prima als u uw tekst voorziet van symbolen waaruit uw bedoeling blijkt. Anders dan bij het gesproken woord krijgt de lezer van een geschreven bericht geen signalen zoals een lichaamstaal die de bedoeling van de afzender verduidelijken. Maar gebruik voor zo’n verduidelijking alleen emoticons die bestaan uit typografische tekens (bijvoorbeeld ;-) voor een knipoog).

2. Overzichtelijkheid

 1. Gebruik eenduidige omschrijvingen zoals V1 en H2 (zonder spaties).
 2. Maak voor ieder onderwerp en iedere vraag een apart bericht.
 3. Plaats uitsluitend berichten die voor het desbetreffende gastenboek relevant zijn. Een gastenboek is niet bedoeld als chatroom. Berichten over andere onderwerpen kunt u in het Algemeen Gastenboek plaatsen.
 4. Als u in het gastenboek van een puzzel een bericht wilt plaatsen dat wel met die puzzel te maken heeft maar geen betrekking heeft op een specifieke opgave gebruikt u als omschrijving XX.

3. Speciale regels voor hints

 1. Geef geen ongevraagde hints. Als anderen een hint willen kunnen ze die zelf wel vragen.
 2. Wees bescheiden. Op mededelingen als “appeltje-eitje” en “fluitje van een cent” zitten uw medebezoekers niet te wachten en dergelijke kreten komen vervelend over bij anderen die wat meer moeite met de puzzel hebben.
 3. Een goede hint geeft een denkrichting aan waardoor een andere gebruiker verder kan en niet wordt beroofd van de vreugde van de vondst. Als u een hint begint met “denk aan…” biedt u uw medepuzzelaar de mogelijkheid zelf via associatie de oplossing te vinden.
 4. Maak van een cryptogram geen kruiswoordpuzzel. Geef dus geen synoniemen voor een (deel)oplossing en al helemaal niet (delen van) het antwoord zelf.
 5. Geef geen alternatieve omschrijvingen. Als een cryptische omschrijving luidt: “dienstdoende dokter” voor de oplossing “basisarts” geef dan niet de hint “net afgestudeerde medicus”. Geef eerder “denk aan waar iemand in dienst is”.
 6. Geef geen invuloefening als hint (“waar de blanke … der duinen”).
 7. Vraag of geef geen specifieke letters van de oplossing of kruisletters, ook niet in een numerieke vorm, zoals ..5..20.
 8. Verwijs niet te snel naar eerder gegeven hints. Via de filterfunctie kunnen uw medegebruikers die hints zelf wel vinden.
 9. Als u een hint heeft gekregen is een kort bedankje op zijn plaats.
 10. Geef het duidelijk aan als u niet reageert op een bericht in het gastenboek maar op een ontvangen e-mail. “Bedankt voor de hint” wekt verwarring bij andere bezoekers die nergens de betreffende hint zien.

4. Moderatie

 1. Er zijn een aantal moderatoren die de bevoegdheden hebben berichten van JCS te verwijderen. Die bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting JCS.
 2. Berichten van een kwetsende of anderszins onrechtmatige aard worden uit de gastenboeken verwijderd. Hetzelfde geldt voor hints die het puzzelplezier van anderen kunnen bederven of om verzoeken om cryptogrammen die niet op JCS staan. Dergelijke berichten worden onmiddellijk na ontdekking van de site verwijderd.
 3. Iedereen kan bij het geven van een hint een enkele keer wat te veel van de oplossing weggeven. Als zo’n incidentele misser wordt verwijderd is dat geen schande. Blijft u dan vooral vrolijk verder puzzelen!