Margram 7


MG7

Horizontaal 4. buik; 5. onmin; 7. soppen; 10. haantje de voorste; 11. speer; 12. aowpremie; 13. onfeilbaar; 14. dame; 15. heiden; 16. rib; 17. cue; 18. bom; 19. noodweer; 20. who; 22. koelakken; 23. edens; 24. bevinding; 27. buma; 29. mi; 30. antichambreren; 32. ans; 33. rond; 34. stapelgek
Verticaal 1. rushes; 2. ik kan er niet mee zitten; 3. omgevallen boekenkast; 5. ontvreemden; 6. nieuwjaarswens; 7. spoorproblemen; 8. paramedici; 9. extreem rechts; 18. bikkelaar; 21. oecumene; 25. doch; 26. curie; 28. minsk; 31. Rag