Enigmagram 213

Beste oplossers en inzenders.

Dit seizoen zijn er 10 Enigmagrammen gepland.

Voor deze puzzel geldt weer: Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

In de gekleurde kolom verschijnt een persoon uit het nieuws.

Bij de in te vullen letters zijn accenten en hoofdletters niet belangrijk; dus bijvoorbeeld ä, á en à, zijn gewoon a of A.
In het Enigmagram worden woorden met koppeltekens en/of komma's beschouwd als 1 woord.
Bijvoorbeeld: trait-d'union (11)

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Inzenders komen in een scorelijst, wie niet met name genoemd wil worden, kan dat aangeven bij de inzending.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Alle inzenders krijgen een ontvangstbevestiging binnen 48 uur, bij geen bericht, nog een keer insturen.

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht

Inzenden tot en met zondag 11 oktober 2020
enigmagram@jasperscryptogrammensite.nl