HomoFonoGram 11


Beste Puzzelaars,

Er waren dit keer nogal wat op- en aanmerkingen over de gelijke klank, m.n. bij 1/2 en 31/32, waar terecht werd opgemerkt dat de wr.. resp vr.. in principe afwijkend klinken. In de praktijk hoor ik dat verschil bij de meeste mensen nauwelijks, dus die vrijheid heb ik genomen. Dat bij 8 christen naast de k-klank ook als g-klank voorkomt (zij het vooral in gereformeerde kringen) was niet iedereen bekend, op 7 werd daardoor diverse malen kristen ingestuurd. Het weglaten van de k-klank in sceptisch is voor mij als taalliefhebber een gruwel, maar omdat het volgens de taalunie beide mag, heb ik er voor deze puzzel toch dankbaar gebruik van gemaakt.

Bij 15/16 waren nogal wat vragen over het gebruik van de haakjes om (juist niet), terwijl het volgens mij heel duidelijk is: Voor een Pêche Melba is perzik een voorwaarde - perzik-eis - maar perzikijs hoort er juist niet in.
Tenslotte werd bij 11/12 nog om uitleg gevraagd: zowel een gaap als een scheit zijn kruising tussen een schaap en een geit, die verschillen in welk van de twee de vader resp. de moeder is.

Dan nu de oplossing:
1+2 vreet - wreed
3+4 reuzenrat - reuzenrad
5+6 Haaren - haren
7+8 kwant - quant
9+10 kasstelling - kastelling
11+12 schijten - scheiten
13+14 gristen - christen
15+16 perzikeis - perzikijs
17+18 treintje - Trijntje
19+20 preischotel - prijsschotel
21+22 septisch - sceptisch
23+24 Kan-tekening - kanttekening
25+26 stampot - stamppot
27+28 boort - boord
29+30 kwadraat - qua draad

Verticaal leverde dat op:
31+32 vrat - wrat
33+34 lijs - leis
35+36 reis - rijs
37+38 noot - nood

Loting wees uit dat Stan de Laat uit Tilburg de boekenbon van € 17,50 zal ontvangen. De bon van € 12,50 gaat naar Theo Heufkens uit Vierlingsbeek

Beide gefeliciteerd en alle inzenders hartelijk dank en graag tot het volgende Homofonogram