Myopogram 226


Bij M226 waren de inzenders die aangaven dat ze de puzzel moeilijk vonden ruimschoots in de meerderheid ten opzichte van de inzenders die de puzzel ‘goed te doen’ of zelfs ‘makkelijk’ vonden. Eentje vond het zelfs iets te gemakkelijk. (sic!) Maar gelet op het aantal “vaste klanten” dat het bij M226 liet afweten zou het inderdaad wel eens zo kunnen zijn dat de puzzel, eufemistisch uitgedrukt, niet de gemakkelijkste van het seizoen was. In dat licht bezien viel het aantal inzenders dan eigenlijk nog mee. Slechts een paar minder dan vorige maand. Opvallend vond ik voorts dat de inzenders die zich in positieve zin uitlieten over M226 dat in een sterkere mate deden dan anders.

Als service – en omdat het de laatste puzzel van het seizoen is – geef ik, ter lering ende vermaak, wat meer uitleg bij de oplossingen. Ook beantwoord ik op verzoek een paar vragen uit de ‘kijkerspost’.

Maar eerst de knelpunten. Dat waren nogal wat verschillende:
Bij H9 zag ik ‘kadettenkorps’ i.p.v. ‘cadettenkorps’ maar het zijn toch echt cadetten die aan de KMA studeren. En meerdere daarvan vormen een korps (niet te verwarren met het (studenten)corps van de cadetten want dat is het cadettencorps). Eén inzendster meende dat ‘cadettenkorps’ een niet-bestaand woord was omdat het niet in Van Dale staat. Maar Google geeft naast ‘cadettencorps’ tientallen gebruiksvoorbeelden van ‘cadettenkorps’. Wel even scrollen!
Er was een paar keer enige twijfel over de vraag of het bij H27 ‘pilat_e_s pas’ of ‘pilat_u_s pas’ was. Al sinds mijn geboorte is het ‘pilatus’ al bestaat ‘pilates’ ook maar dan met een geheel andere betekenis t.w. een zusje van yoga.
Vreemd genoeg las ik bij H37 een keer ‘opoetje’ i.p.v. ‘opaatje’ maar het woordje ‘zijn’ in de omschrijving laat geen twijfel over het geslacht van de bejaarde.
Bij H41 ging om onduidelijke redenen eenmaal een ‘meermansbob’ de helling af terwijl een ‘paar’ toch echt twee is. “Tweemansbob dus’.
Dan verticaal: Vanwege het foutieve ‘kadettenkorps’ werd V9 een keer ‘kolomlift’(?) i.p.v. columnist. Bij V11 zag ik maar twee keer ‘knellen’ wat mogelijk meeviel omdat ik op het laatste moment er ‘een dijk van een vent’ van heb gemaakt om iedereen in de richting van het kwelwater (dus ‘kwellen’) te sturen. Eén puzzelaarster vond bij V30 kennelijk dat die gele dingen die banaantjes heten, voor de jongste apen nog te hard zouden kunnen zijn en zij maakte er ‘banaanmoes’ van. Op één iemand na kende iedereen bij V32 het merk ‘Danone’. Ik zag een keer ‘dining’(?).

Zoals beloofd en desgevraagd nog een paar antwoorden op vragen van een puzzelaarster uit een aanpalende Prinsenstad:
Het ging om vier omschrijvingen die naar de mening van de inzendster overbodige woorden bevatten (o.v.t.). Vandaar dat ik kort aangeef waarom die woorden onderdeel waren van de omschrijvingen en waarom ik zodoende een poging deed puzzelaars op het juiste spoor te zetten:
H6: ‘onvoorbereid’? Iemand in het diepe gooien betekent volgens Van Dale iemand voor een taak stellen waarop hij/zij zich niet kan voorbereiden. Om die link te leggen stond er ‘onvoorbereid’ bij.
H38: ‘aangeslagen’? Omdat een bierton/biervat wordt aangeslagen helpt dat, hoop ik, bij het bepalen van de zoekrichting.
V3: ‘aaibaarheidsfactor’? Ook hier weer Van Dale: XTC geeft een gelukzalig gevoel en een hang naar liefkozing. Het siert vragenstelster overigens dat ze de werking van XTC niet kent.
V32: ‘Zij hebben …’? Om puzzelaars ook eens op het verkeerde been te zetten en de omschrijving wat cryptischer te maken gebruikte ik hier de twee betekenissen van ‘toetje’; nagerecht en gezichtje. Dat ‘Zij hebben’ kan zowel verwijzen naar personen of, in dit geval, een leverancier.

Ten slotte stelde een inzender de vraag of je de puntjes op de i kunt zetten als, zoals in de omschrijving, er al één puntje op staat. Dat is een lastige. Wij denken daar verder nog over na.
Tot zover de post.

Dan de oplossingen met een ruimhartige toelichting (voor zover nog niet hierboven gegeven):
Hor: 1.ondiepe 9.cadettenkorps 13.ufo (unidentified) 14.souvenir (‘weer thuiskomen’ wijst op tijdelijk weggeweest zijn) 15.lepel 16.e-reader (digitaal lezen=zonder druk) 17.met gelijke munt betalen (‘voldoening’=betaling; ‘ook een duit’ wijst op dezelfde munten) 18.aangiftebiljet (2 betek.) 21.ornaat (positie=ambt) 22.veilingsites (mijn=veiling) 25.prikpost (2 betek.) 27.hocus pocus pilatus pas 29.spreukenboek 31.gierend (gieren=hard lachen (door het gas); gierende banden) 34.houwdegen (2 betek.) 35.zendpiraten (2 betek. van zenden) 36.tissue (zakdoekje om tranen te deppen) 37.opaatje (opa=grootvader van kleinkinderen) 39.bierton (ton=€100.000 en een vat) 40.eindbod (22=omschrijving H22; de mijn=veiling) 41.tweemansbob (bob=niet gedronken hebbende chauffeur) 42.anoniem 43.stinkdier (riool, mest en winden stinken)
Vert: 1.hofopera 2.beurskoers 3.xtc-lab 4.receptionist (recept/receptie) 5.ijsvrij (vrij vanwege ijs en vrij van ijs) 7.dovig (duif in het Engels=dove. 8.een olifantshuid hebben 9.columnist (stukje=artikel) 10.de puntjes op de i zetten 11.kwellen (2 betek.) 12.redenaarstalent (talent=oude munt en gave) 19.golfcursussen (deining=golven) 20.tepels (aanzuigende werking – 2 betek.) 23.echtscheiden (echt scheiden) 24.inc (NV in de USA) 26.passeerverbod (afremmen 2 betek.) 28.overgronden 30.banaantjes (geledingen: klemtoon!) 31.gipsbenen (gips=wit) 32.Danone 33.onbesmet (iemand (niet) aansteken) 39.tobbe (piekeren=tobben-n)

Bij computergestuurde loting bleek dat als winnaar van M226 uit de bus kwam
Wim Brinkhorst uit Bilthoven die dus wint de elektronische boekenbon van € 17,50 krijgt. Voorts won Pieter Schobers uit Deurne de tweede prijs, de E-boekenbon van € 12,50.
Beiden van harte gefeliciteerd!!-, En hartelijk dank aan alle inzenders!! 😊

Fijne zomer!