Duits Duogram 42


Mede dankzij enkele personen die voor het eerst een oplossing inzonden, was het totaal aantal inzendingen voor Duits Duogram 42 ietsje hoger dan gemiddeld: prima ontwikkeling, temeer omdat het aantal complimenten groot was, en ook dat streelt de ziel van de cryptograaf!

De opgave bevatte een struikelblok, dat ik zelf ook pas bij een van de laatste controles gezien had. Er zijn in Brabant drie plaatsen die in het diagram passen als oplossing voor H3: Bavel, Bakel en Budel. Het woord Bavel bestaat niet in het Duits, dus dat valt af. Meer dan 20% van de inzenders koos voor Budel, mede gesterkt door de oplossing AD voor V1. Budel en Büdel zijn twee woorden die in het Duits wel voorkomen, maar niet in de gevraagde betekenis van aanwijsstok. Beide woorden heb ik trouwens al verwerkt in een van de toekomstige opgaven. Blijft over als oplossing voor H3 (in combinatie met VK als oplossing voor V1) BAKEL dat in het Duits inderdaad aanwijsstok betekent. Mijn leraar Aardrijkskunde op het gymnasium in Roermond noemde zo’n aanwijsstok trouwens altijd met gepaste eerbied “ ’s leraars attribuut”.

De juiste oplossing voor Duits Duogram 42 is als volgt:
Horizontaal 3 Bakel 4 e.v. 6 Dame 8 Skis 10 Sprenkel 12 Sauer 14 Schlager 16 Laus 18 rechten 21 namens 22 si 23 zwei 24 fut 26 rabatten 27 Koker 30 eg 31 Kring 32 Schrank
Vertikaal: 1 VK 2 Klus 3 be 5 vergaren 6 Donnerstag 7 mies 9 Kiele 10 Schwalbe 11 Lachs 13 ranzen 15 re 17 Step 19 Tinten 20 Pulk 25 Barre 26 Reine 28 Koch 29 rar

De random number generator bepaalde dat A. van Leeuwen uit Voorschoten en Nan Ünsal uit Den Haag de gelukkigen zijn die dit keer een digitale boekenbon winnen van respectievelijk 17,50 Euro en 12,50 Euro.
Beiden van harte gelukgewenst.

Nog één Duits Duogram te gaan in dit puzzelseizoen. Ook in het volgende JCS seizoen kunt U, wat mij betreft, weer op een aantal Duits Duogrammen rekenen.

Hartelijke groet, Harrie van der Avoort