dpgram 42


Verdraaid goed geeft stof tot nadenken

Beste puzzelaars,

Wat het dpgram betreft is er van uitstel geen afstel gekomen zoals u merkt, we gaan er weer voor, u ook hopelijk.

Een dpgram is een crypto waarin vrijwel alles wat denkbaar is binnen het betamelijke te berde kan worden gebracht, ratatouille voor andersdenkenden. Soms ook een testje voor uw algemene kennis.

De gebruikte woorden worden gespiegeld aan de meest gangbare bronnen zoals de e-DvD, de woordenlijst van de Nederlandse Taalunie, Wikipedia en Ensie. Koppeltekens en accenten worden genegeerd.

Uw oplossingen, al dan niet voorzien van commentaar, zijn van harte welkom en een ontvangstbevestiging binnen 3 dagen behoort tot de nazorg.
Gezien mijn eigen ervaringen onder Windows 11 verdient het aanbeveling de .pdf op ware grootte af te drukken. Anders mist u een hoop | ...

Onder de foutloze inzendingen wordt een digitale boekenbon van € 17,50 verloot en onder de resterende prijsloze inzendingen eentje van € 12,50.

Gewonnen bonnen worden als e-card naar het mailadres van de winnaars verzonden.

Stuur uw oplossingen in een gangbaar bestandsformaat of als foto naar:

dpgram@jasperscryptogrammensite.nl

U kunt inzenden tot en met zondag 19 mei 2024

Veel plezier bij het ontrafelen!

Dirk Pronk