Albionogram 26


Beste oplossers en inzenders.

In de gele kolom verschijnt een gezegde in het Engels (3+4+3+7)

Als je twijfelt over iets, geef dat dan aan bij je inzending, nadere uitleg volgt dan bij de oplossingen.
In deze puzzels gebruik ik niet alleen Brits-Engels.
Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Op internet kun je diverse woordenboeken vinden:
https://www.thefreedictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://www.urbandictionary.com/
Woordzoekers:
https://www.crosswordsolver.org/
https://crossword-dictionary.com/

In het Engels kunnen zelfstandige naamwoorden op 3 manieren worden geschreven:
1. Als 2 woorden.
2. Als 2 woorden met een verbindingsstreepje.
3. Als 1 woord.
De woordenboeken verschillen soms van mening over de juiste spelling.
In mijn puzzels beschouw ik de woorden van categorie 2 als 1 woord.

Er zijn 2 boekenbonnen beschikbaar.
17,50 Euro verloot onder de foutloze inzendingen.
12,50 Euro verloot onder alle inzendingen.

Inzenders die niet met naam genoemd willen worden in de scorelijst, kunnen dit aangeven bij hun inzending.

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.
Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Inzenden tot en met maandag 25 maart 2024.
albionogram@jasperscryptogrammensite.nl

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.