FonoDuogram 8


Beste Puzzelaars,

Voor u nummer 8 in de serie Fonoduogrammen
Ik beschrijf steeds één Nederlands en één Engelstalig begrip.
Deze begrippen zijn elkaars homofonen, d.w.z. dat deze woorden / begrippen (min of meer) dezelfde klank hebben.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4);
Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met maandag 18 maart naar fonoduogram@jasperscryptogrammensite.nl.

U mag uw inzendingen nog verbeteren tot ik u een ontvangstbevestiging heb gestuurd. Verbeteringen die u daarna stuurt, worden niet meegenomen.

Veel puzzelplezier!

Wim Brinkhorst

28:02:2024 -23:18 gewijzigde omschrijving voor 15+16