Eclectogram 54


Ook het derde Eclectogram van dit seizoen biedt van alles wat, zoals het hoort. Behalve vogels en een enkele vis duikt er een Bijbelse figuur in op. En naast ietwat verouderde woorden zijn er neologismen in te vinden.

Degenen die een foutloze oplossing insturen, maken kans op een prijs van € 17,50. Alle andere inzenders dingen mee naar de tweede prijs - van € 12,50 - en een boek dat past bij ten minste een van de omschrijvingen.

Let, zoals altijd, vooral op klankrijmen en ongerijmdheden.

De resultaten van uw inspanningen kunt u inzenden tot en met zondag 17 maart
eclectogram@jasperscryptogrammensite.nl

Succes!

Nannie