Inzendtermijn verlopen

Jaspers King William's Test 2023 - VWO


Beste puzzelaars,

Volgens een aloude traditie bespreken de puzzelaars op JCS in de drie weken tussen de uiterste inzenddatum en de publicatiedatum van de oplossing van de JKWT samen de door hen gevonden antwoorden. Dit wordt het VWO genoemd, een afkorting van 'Vergelijkend Waren Onderzoek'. Elke avond komt daarbij 1 van de 15 rubrieken van de JKWT aan bod.

De laatste jaren werd elke werkdag een rubriek besproken, en waren de zaterdag en zondag vrij. Dat houdt dus in dat rubriek 1 op maandag 15 januari aan de beurt komt en rubriek 15 op vrijdag 2 februari (daags voor publicatie van de uitslag).

Om praktische redenen is besloten om voor het VWO een aparte pagina in te ruimen. We wensen jullie alvast veel inspiratie met de bespreking van de antwoorden.

De Makers