Sintogram 2023


Beste Puzzelaars

De Rijmpiet heeft voor JCS een puzzel gefabriceerd
alvorens hij met de Sint in Gorkum arriveert.
Zo is er dus een Sintogram gereedgekomen
voor Piet door pakjes geheel in beslag wordt genomen.

Wat moest dit jaar het onderwerp zijn?
Met die vraag pijnigde Piet zijn puzzelbrein.
Veel Sintogrammen gingen over Piet en Klaas
en aanverwante begrippen als makkers en geraas.

Drie jaren geleden oogstte de Rijmpiet veel succes
met een puzzel ter ere van twintig jaren JCS.
Maar die thema’s kon Piet nu niet herhalen,
wilde er geen sprake zijn van verwijtbaar falen.

Nu is Piet niet voor niets Sints onmisbare kracht
en hij heeft dus voor het Sintogram iets nieuws bedacht.
In dichtvorm geeft Piet u verwijzingen naar
nieuwsfeiten en -feitjes van het huidige jaar.

Heeft u het journaal gezien en de kranten gelezen?
Dan zal het vinden van namen en begrippen niet te moeilijk wezen.
Bovendien, uit hoeveel letters de oplossing is samengesteld
wordt bij ieder vers tussen haakjes vermeld.

Heeft u naar uw mening de oplossingen te pakken,
plaats die dan in de daartoe bestemde vakken.
Daarbij biedt de Rijmpiet u een controle aan:
alle klinkers komen in grijze vakjes te staan.

Ook de y is een klinker, weten Sint en Piet,
als die als ie wordt uitgesproken, anders niet.
En ter completering van de klinkerrij
komt de tweetekenklank ij er nog bij.

Piet heeft een afzonderlijk gastenboek gecreëerd
waarin de ene JCS ’er de andere assisteert.
Nota bene: het is zoals altijd verplicht
uw hint weer te geven als rijmend gedicht.

Of het vullen der vakken nu kort of lang heeft geduurd,
als u klaar bent moet alles naar de Rijmpiet worden gestuurd.
Dat kan tot en met dinsdag 5 december aanstaande en wel
naar sintogram@jasperscryptogrammensite.nl

Het is wel zaak dat u uw inzending eerst goed controleert
want per persoon wordt slechts één oplossing geaccepteerd.
U zult van Piet een berijmde bevestiging krijgen
maar daarna zal hij tot en met de 5e december zwijgen.

Nadat de inzendperiode is voorbijgegaan
komt de juiste oplossing op JCS te staan.
Als u, nieuwsgierig geworden, daarnaar gaat kijken
ziet u ook de namen van de winnaars prijken.

Ook voor deze speciale puzzel geldt
dat de traditionele prijzen beschikbaar zijn gesteld.
Er zijn digitale bonnen van € 17,50 en € 12,50 te winnen
en ook dat is een reden om meteen te beginnen.

Maar u moet zich vooral op het oplossen werpen
om uw vernuft aan dat van de Rijmpiet te scherpen.
Wij hopen dat al uw zoeken en zwoegen
gepaard gaat met het nodige puzzelgenoegen.

JCS-Rijmpiet