Myopogram 219


Hier is Myopogram 219.

De omschrijvingen zijn bij deze puzzel wat beknopter uitgevallen dus er zal mogelijk iets harder nagedacht moeten worden. De (vele) kruisletters kunnen u redden. En let op de kleintjes!
Omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M219 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een online boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een online boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 26 november 2023.

Het Myopogram. De puzzel voor liefhebbers van taal!

Myoop