Rondloper 5


Aanwijzingen voor het oplossen van de puzzel::

• De omschrijvingen zijn weliswaar genummerd, maar de nummering zegt niets over waar de oplossing moet worden ingevuld: dat dient u zelf uit te zoeken.
• De omschrijvingen zijn cryptisch zoals in een normaal cryptogram.
• De laatste letter van een oplossing is steeds de eerste letter van de volgende oplossing: de begin- en eindletter van een oplossing zijn dus al gegeven (in de gele (cq groene) vakjes).
• Sommige oplossingen bestaan uit meerdere woorden; dat is aangegeven met woordbalkjes.
• De puzzel begint in het midden bij de groene V (maar dus niet noodzakelijkerwijs met opgave 1) en eindigt linksonder bij de groene R.
• Vanaf de groene V worden de oplossingen spiraalsgewijs met de klok mee ingevuld.
• Bij correcte invulling zijn ook bonusletters te verdienen: de zwarte cijfers 1 tot en met 9.
• De letters van de rode cijfers kunnen worden overgebracht naar het citaatblok onder de puzzel. Dit citaat aub met de oplossing meesturen.
Voor wie dat makkelijker vindt ook een dgr deze keer.

U kunt uw oplossing tot en met zondag 19 november insturen aan: rondloper@jasperscryptogrammensite.nl. (swierogram@jasperscryptogrammensite.nl mag ook).

Onder de foutloze inzendingen wordt wederom een boekenbon verloot van 17,50 euro, en onder alle inzendingen een boekenbon van 12,50 euro.

Veel puzzelplezier.

John Swieringa