Eclectogram 52


Beste puzzelvrienden,

Het eerste Eclectogram van dit seizoen biedt van alles wat, zoals het hoort. Behalve de flora en de fauna komt de Oudheid aan bod. Toevalligerwijs kreeg de puzzel ook een min of meer culinaire inslag. Daarnaast heb ik de verleiding niet kunnen weerstaan een paar verouderde woorden en uitdrukkingen te gebruiken.

Degenen die een foutloze oplossing insturen, maken kans op een prijs van € 17,50. Alle andere inzenders dingen mee naar de tweede prijs - van € 12,50 - en een door mij uitgezocht boek dat past bij ten minste een van de omschrijvingen.

Let, zoals altijd, vooral op klankrijmen en ongerijmdheden.

De resultaten van uw inspanningen kunt u inzenden tot en met zondag 22 oktober.
eclectogram@jasperscryptogrammensite.nl

Succes!

Nannie