Zie bijschrift

Leeuwarder Courant 165a


Afwisselend een Nederlands Cryptogram en een Fries Kryptogram.

Oplossingen moeten uiterlijk de 2e donderdagochtend binnen zijn bij:

Dr. Denker
Postbus 800
8901BP Leeuwarden
denksport@lc.nl