Topicogram 28 List & Bedrog


Beste puzzelaars,

U had opvallend weinig moeite met het thema. Ik zou er bijna wat van gaan denken!
De glowstick van 9 bleek velen onbekend, maar werd toch door vrijwel iedereen gevonden.

Oplossingen

1. Die lepe figuur kom je op een ge√ęgaliseerd terrein tegen (9) Gladakker
2. Bedrog met terugwerkende kracht (18) Geschiedvervalsing
3. Kortdurende fiscale fraude, plat gezegd (5+5) Effen zwart
4. Vuil bedrog dat zijn sporen nalaat (8) Knoeierij
5. Valsheid in geschrifte? (12) Pennenstreek
6. Een vorm van boerenbedrog (2+6+5) Te grazen nemen
7. Zo krijg je bij bedrog je geld terug (10+2+7) Statiegeld op flessen
8. Bedrieglijke vogel (7) Tilduif
9. Die Britse oplichter doet zijn werk straffeloos (9) Glowstick
10. Kom je aan boord, dan word je bedrogen (2+3+5+4) In het schip gaan
11. Talige soortgenoten van de kunstbroeders (5+8) Valse vrienden
12. Is er dan sprake van visfraude? (10) Beethebben
13. Van wetten wordt men listig (8) Geslepen
14. Vals metaal (11) Pseudokoper
15. Bedrog van de plastisch chirurg (6+3+3+9 Iemand een oor aannaaien
16. Is er sprake van bedrog, dat is de vraag (3+2+9) Ben je bedonderd
17. Valt het witwassen van geld hieronder? (15) Zuiveringsactie
18. Voor deze oplichter ligt het geld sinds de invoering van de euro niet meer op straat (14) Kwartjesvinder
19. Dat bedrog gaat de perken te buiten (2+2+4+6) Om de tuin leiden
20. Bedrog dat in de taxibranche gebruikelijk is (6+8) Iemand afzetten
21. Ambachtelijke vorm van bedrog (7) Kuiperij
22. Dit bedrog wenst men kennelijk te bevorderen (11) Steunfraude

De loting wees Ed Paardehaar uit Haarlem (1e prijs) en Truus van Helden uit Lottum (2e prijs) aan als winnaars. Van harte gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Topicogram 29.

Jan Zweers