Jurigram 36


Beste puzzelaars,

Over H41 is in het gastenboek het nodige gezegd. Toch was het niet zo moeilijk om in te zien waarom “sekte” aan de omschrijving voldoet. Een sekte is het resultaat van het zich afsplitsen van een religieuze groepering. In een paar hints werd dat ook goed uitgelegd, wat maar weer eens de waarde van de gastenboeken bewijst.
Bij V2 werd vaak “ecotester” ingevuld. Die oplossing houdt echter geen rekening met de verwijzing naar het prepareren. Het moet “epotester” zijn. Die onderzoeker komt weliswaar in het woordenboek niet voor maar “epotest” wel en “tester” ook. Dus moet er logischerwijze ook een epotester zijn bij wie je maar beter ongeprepareerd, dus zonder doping te hebben gebruikt, kunt verschijnen.

Oplossingen

Horizontaal

1. Advocatenstand (19) Verdedigingshouding
11. Trouvaille van de patissier (5+5) Zoete inval
12. Die vrouw heeft het heen-en-weer (5) Madam
13. Soep (4) Prak
15. Soort laanhout (8) Wegebben
16. Duurzaam verbleken (5) Tanen
17. Zo te horen is het kinderdagverblijf niet veilig (5) Crash
18. Dat uilskuiken is soms lief, soms vervelend (5) Troel
19. Bij het parachutespringen is applaus van levensbelang (3+4+6) Een open doekje
20. Zij kunnen straffeloos helen (6) Artsen
21. Onderweg met een afgeladen kist (2+5+6) In volle vlucht
25. Export is mogelijk als het magazijn niet leeg is, vindt de rechter (11+2+8) Uitvoerbaar bij voorraad
30. Verwant aan de luizenstreek (10) Vlooienbak
31. Zeurend familielid van de waterjet (8) Zeikhein
33. Honds zangduo (6) Basset
34. Dit leidt niet tot een kwade dronk (7) Innemen
35. Sympathieke letter, maar wel wat kleverig (6) Toffee
36. Komt van pas bij braakneigingen (7) Koevoet
37. Bedrijf dat volgens het pluk-ze-principe werkt (11) Poelierderij
38. Sieren in het VK de muren en hier de schermen (10) Wallpapers
39. Militair voertuig? (8) Tankauto
40. Die onbekende is kortaf (4) Anon
41. Splitsingsproduct (5) Sekte
42. Enorm is zo'n richtlijn niet (3) NEN
43. Vliegt tijdens de leg door de lucht (4) Dart

Verticaal

2. Bij deze examinator moet je juist ongeprepareerd verschijnen (9) Epotester
3. Daarbij deel je mee of er perspectief zit in het gamen (2+8+11) De toekomst voorspellen
4. Beslist geen overspelig gedrag (9) Dribbelen
5. Daar kun je met je neus in de boeken zitten (21) Gevangenisbibliotheek
6. Wordt van doden meer gewaardeerd dan van levenden (7) Nalaten
7. Opvoering door een theatergezelschap (9) Samenspel
8. Buitengerechtelijk schikken (7) Ordenen
9. Voor die kerkelijke leergang hoef je niet al te snugger te zijn (9) Domschool
10. Kunsthandel van bedenkelijk allooi (7) Nepzaak
14. Dit is bepaald geen voorschot (10) Achtertrap
22. Op die niveaus is van verheffing geen sprake (7) Vlakken
23. Echtgenotes (13) Ex-vriendinnen
24. Die tref je aan in schuine teksten (13) Cursiefletter
26. Portier die grandioos toegang verleent (11) Inlaatkraan
27. Leidinggevende die onder spanning staat (11) Elektrobaas
28. Schrijven zij voor hoe je je straatje moet schoonvegen? (11) Bezemwetten
29. Dan ben je erbij en gloeiend ook! (2+9) Op heterdaad
32. Niet zo mooi, dat oormerk! (5) Lelijk
37. De stap is klein, maar wel toelaatbaar (5) Pasje

De loting wees Alie Lambert uit Leusden (1e prijs) en Lida Kreiter uit Vriezenveen (2e prijs) aan als winnaars. Van harte gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Jurigram 37.

Jan Zweers