Enigmagram 238


De boekenbon van 17,50 Euro is gewonnen door:
Klaas Heek uit Bunschoten.
Van harte gefeliciteerd.

Het geld voor de boekenbonnen wordt bijeengebracht door bezoekers van deze site.

scorelijst

Tussen [ ] is fout.

Nadere uitleg wordt gegeven als inzenders daarom vragen.
Bij twijfel Van Dale of https://www.ensie.nl/ raadplegen.

AARDBEVINGSSLACHTOFFERS
en
TURKIJE

1. Slecht advies, en dat kun je ruiken (6)
ONRAAD
2. Zien stelen (8)
ONTWAREN
3. Bedienende familie van Butterfly en Bumblebee (8)
OPERATOR
[overeter 1x]
4. (Deskundige op het gebied van een) schoonmaakmiddel (8)
SODALOOG
5. Was president van Amerika en Japan (3)
ABE
Abraham (Honest Abe) Lincoln.
[abc 1x]
6. Gaf online college in het Heilige Roomse Rijk (7)
ELECTOR
E-lector.
Van Dale: Elector= keurvorst= titel van de zeven vorsten in het H. Roomse Rijk.
[erector 1x] [elektor 1x]
7. Open haard (14)
BLOKVERWARMING
Verwarming met houtblokken.
[houtverwarming 1x]
8. Heet land (5)
CHILI
[chile 1x]
9. Gezelschapskleding (8)
ENSEMBLE
10. Bescheiden dan wel grote financiƫle bijdrage (7)
ZAKGELD
Van Dale: geld dat iem., m.n. door ouders aan van hen afhankelijke kinderen, gegeven wordt ter voorziening in kleine dagelijkse uitgaven.
Een zak geld is een grote financiƫle bijdrage.
[lapgeld 6x] [daggeld 1x] [pasgeld 2x] [kasgeld 2x]
Lapgeld, daggeld, pakgeld en pasgeld zijn niet per se bescheiden dan wel grote bijdragen.
11. De kleur van een homo-echtpaar met kinderen (6)
PASTEL
12. Mary Louise als pornoactrice (7+6)
SCHUINE STREEP
Van Dale: schuin= onzedelijk.
13. Voor de vooruitgang van werkers in de bollenkwekerij (10)
PROPELLERS
Voor de vooruitgang.
Pro-pellers= voor pellers.
[propeller 1x] [frobelwerk 4x] [tripeltest 1x]
14. De uitkomst van zijn actie kan 24 x 36 mm zijn (8)
DIAMETER
15. Extensie-extensie, daar steek je wat van op (6)
DOCENT
Doc-ent, .doc en ent als uitbreiding van een boom of plant.
16. Het klinkt als een dier met BSE (10)
GEKKIGHEID
[gierigheid 1x]
17. Vreemd vervoermiddel voor een ijdeltuit (7)
FATBIKE
[catbike 1x]
18. Vogel die de opvoeding aan de kippen overlaat (10)
RENKOEKOEK
19. Het ideale hondje als je moe thuis komt (16)
PANTOFFELDIERTJE
20. Onkruid wieden op het voetbalveld (10)
SCHOFFELEN
21. Kun je zeggen van Sweeney Tod (11)
GEKSCHEREND
[gerecreeerd 6x]
22. Druk versiersel voor een hond (7)
REURING
[nekring 7x]
23. Kaartenhuis (6)
CASINO