Myopogram 212


Beste Puzzelaars,

Hier is Myopogram 212. Deze puzzel lijkt weer niet makkelijk en daarom vraag ik weer eens extra aandacht voor de zin direct na deze dus zie wat omschreven is vóór je en denk rekkelijk!
De omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M212 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 26 februari 2023.

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk en….. altijd leuk!

Myoop