Albionogram 10


De JCS-boekenbonnen zijn gewonnen door:
Jan Koekebakker uit Leiden (17,50 Euro)
Nannie Nieland- Weits uit Egmond aan Zee (12,50 Euro)
Het puzzelboekje is gewonnen door Jelle Schunselaar uit Arnhem.
Winnaars van harte gefeliciteerd.

scorelijst

Tussen [ ] is fout.

Raadpleeg eventueel:
https://www.thefreedictionary.com
Dit vind ik persoonlijk het beste online woordenboek in het Engels.

ONE SANDWICH SHORT OF A PICNIC
(One card short of a full deck, one brick shy of a full load, etc.
Ze niet allemaal op een rijtje hebben.)

1. The fish is in the wrong place in this water, in a car in most of Europe in the right place (8)
CO-DRIVER
Co-driver of cod river.
Een cod is een zeevis en zwemt dus niet in een rivier.
De bijrijder zit rechts.
[codliver 1x]
2. Santé (6+5)
FRENCH TOAST
3. Political slogan of a food preserving factory (3+2+3)
YES WE CAN
To can= inblikken.
4. Expensive seat in Deva Stadium (12)
CHESTERFIELD
5. Popular friends with restricted visiting hours (7)
INMATES
6. Sensitive nurse (6)
TENDER
Verpleger of verpleegster.
[healer 1x]
7. This animal is minced meat and has its own day (9)
GROUNDHOG
Ground komt van to grind= malen.
Een hog is een varken.
De film Groundhog Day.
[grounddog 1x] [ground cow 1x]
8. Edible European (5)
SWEDE
Een Swede is een Zweed.
Een swede is een koolraap.
[suede 1x] [rondo 1x]
9. Were the dinosaurs when the meteorite hit and during the ages that followed (9)
PETRIFIED
Ze waren eerst figuurlijk versteend van angst en werden toen letterlijk versteend in de volgende eeuwen.
[terrified 2x] [metrified 1x]
10. (No) comment in a film (9)
VOICE-OVER
Voice-over is commentaar buiten beeld bij een film of documentaire.
Voice over- geen stem meer.
[noiceover 1x] [discourse 1x] [non spoken 1x]
11. (Cuddle) cuddle (4+3)
BEAR HUG
Bear hug- onstuimige omhelzing.
Een (teddy) bear is een cuddle (toy)
Een hug is een cuddle.
[rear hug 1x] [dear hug 2x] [team hug 2x] [real hug 3x] [mean hug]
12. Eating can be a disease (11)
CONSUMPTION
13. Robbery on the Belgian coast (11)
KNOKKE-HEIST
14. Place to cry on beside the road (8)
SHOULDER
A shoulder to cry on.
Shoulder= berm.
15. A tie is a reward (4)
DRAW
Tie= draw= gelijkspel
Re-ward (ward achterstevoren)= draw
[trap 1x] [?ra? 1x] [wrap 2x]
16. No earl? A lot (9)
COUNTLESS
17. This Irish town prevents alcoholism (4)
CORK
[york 1x]
18. Progressive part of a chicken that has not been eaten (4+4)
LEFT WING
[left side 1x]
19. (A girl with a) sharp weapon (7)
CUTLASS
Lass= meisje
[cutmiss 1x]
20. Foolish part of an engine (8)
DIPSTICK
Dipstick= (olie)peilstok.
Dipstick= fool.
21. It is said that this computer is water-resistant (9)
MACINTOSH
[waterbook 1x]
22. Lots of hair comes as a big surprise (5)
SHOCK
23. Place for a bee (6)
BONNET
To have a bee in one's bonnet= een vooringenomenheid of een obsessie hebben.
24. W or C or half a boy for holding liquids (8)
DEMIJOHN
John is Amerikaans slang for WC, dus de W en de C zijn een demi john (halve john)
Misschien wel het enige woord in het Engels met een -ij-
25. Brother of "zwarte Piet" who wants to reach 21 (9)
BLACKJACK
Het kaartspel eenentwintigen.
[blacj jack 1x]