Albionogram 10


Beste oplossers en inzenders.

Het Albionogram is een cryptogram in filippinevorm.
De omschrijvingen en oplossingen zijn in het Engels.
In deze puzzels gebruik ik niet alleen Brits-Engels.

In het Engels kunnen zelfstandige naamwoorden woorden op 3 manieren worden geschreven:
1. Als 2 woorden.
2. Als 2 woorden met een verbindingsstreepje.
3. Als 1 woord.
De woordenboeken verschillen soms van mening over de juiste spelling.
In mijn puzzels beschouw ik de woorden van categorie 2 als 1 woord.

Op internet kun je diverse hulpmiddelen vinden, bijvoorbeeld:
thefreedictionary
crossword-dictionary
wordover
merrian-webster
urbandictionary

Er zijn 2 boekenbonnen beschikbaar.
17,50 Euro verloot onder de foutloze inzendingen.
12,50 Euro verloot onder alle inzendingen.
Tevens verloot ik onder alle foute inzendingen een boekje met puzzels in de Engelse taal.

Inzenders die niet met naam genoemd willen worden in de scorelijst, kunnen dit aangeven bij hun inzending.

In de gele kolom verschijnt een Engels gezegde.
Dat geldt niet voor oplossers die alles op een rijtje hebben.

Voor deze puzzel geldt weer: Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.

Inzenden tot en met maandag 27 september 2021.
albionogram@jasperscryptogrammensite.nl