Myopogram 210


In de inleiding van de puzzel schreef ik onder meer dat het er eentje was voor “echte Jannen” en dat ik een lagere opkomst verwachtte. Dit alles om te voorkomen dat het aantal inzendingen net als in december 2021 onder invloed van vele andere december-puzzels (ook leuk!) fors (>10%) zou inzakken. Sommige inzenders zagen geen verschil in moeilijkheidsgraad, anderen vonden de puzzel (inderdaad) moeilijk of juist makkelijk. Maar mijn doel werd bereikt: Velen voelden zich uitgedaagd en ik kreeg slechts één (1) inzending minder dan in november. De mooiste reactie kwam overigens van Jan Koekebakker die vanwege zijn voornaam geen enkele twijfel had dat hij een echte Jan was en de puzzel dus goed zou kunnen oplossen. Maar zijn achternaam zorgde bij hem echter voor de nodige twijfel. Zijn oplossing was echter helemaal goed dus er is geen enkele reden om te twijfelen, Jan!
Dan de ongerechtigheden. Een paar: H6, ‘druk’ i.p.v. ‘goud’; H21, ‘riedeler’ (?) i.p.v. ‘reepkoek’; H29, ‘haarluis’ i.p.v. ‘headline’; V6, ‘debat’ i.p.v. ‘gebit’; V8, ‘wat koop je….’ i.p.v. ‘wat koop ik…’; V17, ‘nadonker’ i.p.v. ‘nawinter’; V27, ‘pinkvis’ en ‘prikvis’ i.p.v. ‘ponyvis’

De door mij gezochte oplossingen van deze puzzel zijn:
Hor. 6 goud, 7 oudemannenkwaal, 11 ballonhal, 12 beplanting, 15 te hard van stapel lopen, 16 tatoeëren, 18 live-elpee, 19 standbouwer, 21 reepkoek, (Fries gebak) 23 met de grond gelijkmaken, 26 talud, 27 premiecontract, 29 headline, 30 leuterkoek (koek=baksel), 32 kraamvrouwen, 33 oprit, 34 nasibal, 35 parasol;
Vert. 1 bullshit, 2 luchtvervoer, 3 veilen (veilen/vijlen), 4 wanbetaler (WAN=Wide Area Network), 5 beul, 6 gebit, 8 wat koop ik daarvoor, 9 aangezetene (zij zit aan en er is aan haar gezeten), 10 door een diep dal gaan, 13 papaver (papa-ver), 14 allee (allee/allez), 16 testmatch (cricket), 17 nawinter nawinter/na winter), 20 aftelbaar (eigenschap uit de wiskunde), 22 eiken (eiken/ijken), 24 geitenwol, 25 lichtknop (licht aanzetten), 27 ponyvis, 28 cv-ketel (vaak op zolder), 31 zoab, 33 oor (twee betekenissen).

Bij de computergestuurde loting kwamen de volgende winnaars uit de bus: Maarten Milder uit Arensgenhout die de boekenbon van € 17,50 krijgt en Paul Kuiper uit Hengelo die met de tweede prijs, een boekenbon van € 12,50, blij gemaakt wordt. Allebei van harte gefeliciteerd!

Hartelijk dank aan alle oplossers!! 😊
Ik wens iedereen die JCS een goed hart toedraagt een voorspoedig en vooral gezond 2023!!

M Y \O/ \O/ P