Topicogram 25 Film


Beste puzzelaars,

Nummer 6 bleek lastig. Ik had daar “koeltrailer” in gedachten, maar ongeveer de helft van de inzenders vulde “cooltrailer” of “pooltrailer” in. De keuze voor de cooltrailer werd vaak ingegeven door het feit dat de filmtitel in het Engels was en dat daarbij dus een geheel Engelse oplossing paste.
Voor mij is dat niet doorslaggevend. Het gaat mij er vooral om dat de oplossing een bestaand begrip is. In dat licht blijkt via Google dat het woord “koeltrailer” het meest wordt gebruikt voor een aanhanger met een koel-of vriesunit maar dat zo’n ding ook wel eens een “cooltrailer” wordt genoemd. Die oplossing is dus ook goed gerekend. “Pooltrailer” blijkt geen zelfstandig begrip te zijn en is dus afgekeurd.
Voor het overige leverde de puzzel weinig problemen op.

Oplossingen

1. Bij het filmen heftig je ongenoegen laten blijken (3+5+5) Een scène maken
2. Keurige film (8) Netvlies
3. Worden hiermee zoekplaatjes gemaakt? (9+6) Verborgen camera
4. De eerste film van Polanski (11) Romandebuut
5. Langdradig filmgenre (16) Spaghettiwestern
6. Promotiefilm voor "Ice Age" (11) Koeltrailer of Cooltrailer
7. Regisseur die niet spijbelde (6) Welles
8. Er is geen woord Frans bij deze vorm van documentaire, maar ook weer wel (6+6) Cinéma vérité
9. Geen geschikt scenario voor nummer acht (9) Draaiboek
10. "De grote stilte" (6+4) Stomme film
11. Is hij verantwoordelijk voor de distributie van een film in het buitenland? (10+9) Uitvoerend producent
12. Korte rolprent die toch tot de kern doordringt (11) Hartfilmpje
13. Vertrekpunt van de schilder en eindstation van de cineast (3+5+4) Het witte doek
14. Mening van een arts op de spoedeisende hulp (15) Opnamestandpunt
15. Is zo'n rolprent bestemd voor erudiete kijkers? (3+11+4) Een ontwikkelde film
16. Oudtestamentische prijs (6+4) Gouden kalf
17. Hij is bij bankiers gehaat maar geliefd bij cineasten (9) Kaskraker
18. Film over een official? (2+6+3) De vierde man
19. Onderzoekt de antecedenten van een inwoner van Tallinn (10) Screentest

De loting wees Ida Muller-Plantema uit Castricum (1e prijs) en Rick van Oosten uit Groningen (2e prijs) aan als winnaars. Van harte gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Topicogram 26.

Jan Zweers