Sintogram 2022


Beste Puzzelaars,

Ook dit jaar heeft de goede Sint
aan de puzzelaars van JCS gedacht.
Hij is die vakkenvullers goed gezind
en heeft wederom de Rijmpiet meegebracht.

Die brave Piet vond zijn taak aanvankelijk wel zwaar
maar besloot toch kordaat met iets nieuws te beginnen.
Met variaties op Piet en Klaas was onze poëet nu wel klaar,
dus wilde hij een andere puzzel verzinnen.

Piet ging daarom binnen en buiten de landsgrenzen kijken
welke traditionele feesten zoal in de wereld bestaan.
Of ze nu wel of niet op het Sinterklaasfeest lijken:
Piet is er ijverig mee aan te slag gegaan.

Ook in de historie heeft hij naar gegevens gezocht
en daarna rond al die weetjes achttien verzen gewrocht.
Elk vers zal u tot een oplossing leiden,
daarmee kunt u zich als puzzelaar flink onderscheiden.

De puzzel is in de vorm van een filippine gegoten.
“Gelijke cijfers, gelijke letters”, dat is u bekend
en via de gele balk wordt een gezegde ontsloten
waarvan u na afloop de waarheid zeker erkent.

Misschien moet u soms naar begrippen zoeken,
men heeft immers nooit alle wijsheid in pacht.
In zo’n geval moet u niet gaan tieren en vloeken:
voor het vinden van een antwoord zijn zoekmachines bedacht.

Voor steun aan elkaar is een gastenboek gecreëerd.
Elk bericht daarin moet op rijm, dat is een gegeven.
Ook al bent u nooit voor een poëzieprijs genomineerd
toch zult u dit voorschrift strikt na moeten leven.

Denkt u alle oplossingen te hebben gevonden
dan kunt u die insturen, maar let wel:
tot en met 5 december kan worden ingezonden
naar sintogram@jasperscryptogrammensite.nl.

Elke oplossing wordt door Piet secuur geadministreerd
en er zijn de gebruikelijke prijzen te winnen.
Op uw inzending wordt met een bevestiging gereageerd.
Na de inzendtermijn gaat Piet aan de loting beginnen.

Daarna worden de juiste antwoorden op de site vermeld
en uiteraard worden daarbij de winnaars niet vergeten.
U kunt dan zien hoe het met uw oplossend vermogen is gesteld
en wat u heeft mee- of tegengezeten.

Met de rijmpuzzel is het dan weer voor een jaar gedaan,
maar eerst wacht u nu nog het oplosproces.
Sint en Piet hopen dat dit voorspoedig zal gaan
en wensen u daartoe van harte succes.

JCS-Rijmpiet