Eclectogram 47


Beste puzzelvrienden,

Dank voor de inspanningen die jullie je getroost hebben om dit 47e Eclectogram op te lossen.
Er werden uiteindelijk weinig fouten gemaakt. Af en toe trof ik bij V3 kamgaren aan in plaats van kamvaren en bij H14 geen A-bike, een vouwfiets, maar azuki, een boon. Ook Uria (H51) en juju (H38) werden niet door iedereen gevonden.

De door mij bedoelde woorden waren:
Horizontaal
1. KWAKKELWINTERS – kwakkelen = sukkelen, ook met de gezondheid.
9. CACAO – twee keer Ca (calcium; kalk) plus O (zuurstof)
11. NEUSAMANDEL – lichaamsdeel + iets eetbaars
13. VOSSEN – een vos is een rood(bruin) paard; vossen = blokken
14. A-BIKE – letter + een vervoermiddel
15. PUP of POP – jong hondje of een ingesponnen rups 16. STERRENWACHT
17. TOKIO – verwijzing naar de uitdrukking ‘van hier tot Tokio’
18. KENNISCENTRUM 21. + H50 + H49 OP HET VINKENTOUW – in (gespannen) afwachting
23. MAGIE – mag ie?
24. STINKEI
25. PLAKTIVIST – activist die zichzelf vastplakt aan een kunstwerk (niet echt een neologisme, want het werd al eerder gebruikt voor iemand die (als protest) posters opplakt bv.)
26. ROUEN – rebus: met een w erin is het rouwen oftewel bewenen.
27. SLAGRIJM – in de omschrijving staan rijmende synoniemen van een klap.
28. ZIJL – Lambertus Zijl was een beeldhouwer; een zijl is een uitwateringssluis.
29. ECU – Europese rekeneenheid; een écu was vroeger wel een klinkende munt, in Frankrijk.
30. LAATVLIEGER – een soort vleermuis, dus geen vogel
33. ROLSTOK – rollen = stelen; stok = staaf
34. AMOK – letter + drinkgerei
35. REGERINGSNOTA
36. ECRIN – schrijn, mooi bewerkt kistje
38. JUJU – spiritueel geloofssysteem in West-Afrika; ju is een uitroep om paarden aan te spore
39. I-PODDUIMEN – aandoening van het duimgewricht door veelvuldig gebruik van een iPod.
40. PADEL – racket- en balsport; samenstelling van pa (vader) en del (slons).
42. SMID – verwijzing naar de uitdrukkingen ‘het geheim van de smid’ en ‘ieder is de smid van zijn eigen geluk’
44. VEE – dieren; klinkt als de letter v
45. FAUN - bosgod
46. KNOSSOS – plaats op Kreta, waar het labyrint van de Minotaurus zich bevonden zou hebben; de Minotaurus is een mythische figuur, deels man, deels stier; in de plaatsnaam komt twee keer os – een gewezen stier – voor.
48. BLAUW – dronken
49. VINKENTOUW – treklijn aan een net om vogels te vangen
50. HET
51. URIA – een uriasbrief is een brief die de overbrenger groot onheil bezorgt en een jobstijding is een naar bericht; Uria was soldaat in het leger van koning David, die zijn oog op Batseba, Uria’s vrouw, had laten vallen. Zie 2 Samuel 11 voor het hele verhaal.

Verticaal

2. ALS HET SCHIP MET GELD KOMT
3. KAMVAREN
4. LANDHEER
5. NULVLAK
6. EEN SCHIP MET ZURE APPELEN – metafoor voor een zware regenbui
7. SCHEL – hard, doordringend (van geluid); schellen = aanbellen
8. KNIKKEND NAGELKRUID 10. ONTPLOOIINGSKANSEN
12. RAUWKOSTSLAATJES – verwijzing naar het gezegde ‘ergens een slaatje uit slaan’
15. PIKKEDUISTER – woordspeling: pikken = stelen
17. TIJGERLELIE – combinatie van een katachtige en een ‘groeisel’ om met Toonder te spreken
19. TRIKINI of TANKINI – varianten op de bikini, die wel naar een eiland is genoemd.
20. UILIG
22. SUIKEROOM
31. LUIBUIS – luiaard; samenstelling van lui en (wam)buis (een jasje zonder panden)
32. GISTEN – rebus: gisteren zonder er
37. CHEF-KOK
41. LA – L.A. = Los Angeles; la = lade
43. MALS – het meervoud van mal (voorbeeld, model) is mallen
44. VONK
46. KWH - kilowattuur
47. OER – voorvoegsel voor heel oud, oorspronkelijk; ijzerhoudende grondsoort
49. VA – vader; voltampère (staat eigenlijk voor vermogen en niet voor spanning, zoals een oplettende inzender opmerkte)

Rest mij de schone taak de prijswinnaars te noemen. De boekenbon van € 17,50 is gewonnen door Harrie van der Avoort uit Bilthoven. De bon van € 12,50 gaat naar Joop Hoitink uit Godlinze en het boek, een dieren-ABC, dat verband houdt met H14, 34 en 44, zal ik sturen naar Els Dorenbos in Amsterdam. Zij hadden alle drie alles goed!

Gezellige feestdagen gewenst en een gelukkig en gezond 2023 met veel inspirerende puzzels.

Nannie