Myopogram 209


Bij deze puzzel zagen maar weinig oplossers kans een fout te maken.
Naast de vijf oplossers die meenden bij V17 (ISO) de middelste letter niet te hoeven invullen zag ik bij H10 ‘zanddraad’ i.p.v. ‘zinkdraad’ (zakt naar de bodem en roest niet), bij H35 een ‘susserlapje’ (tikfout?) i.p.v. een ‘sudderlapje’ en ten slotte bij V11 ‘het regent zure wijnen’ i.p.v. ‘het regent oude wijven’ (ik weet niet wat erger is).
Verder viel mijzelf nog iets te verwijten: Bij H14 liet ik het kopje kleiner maken voor een cappuccino maar dat moest natuurlijk voor een espresso zijn. Een (letterlijk) paar inzenders merkte dat op maar een derde vond het allemaal wel best vanwege het vraagteken achter de opgave. Mij gesteund wetend door deze laatste vond ik het wel best en heb ik de opgave zo gelaten.
Vertederend was voorts nog te lezen dat ten huize van een van de oplossers het woord ‘sudderlapje’ direct als koosnaam werd ingevoerd. Net zo vertederend was de inzending waarin werd gesteld dat H12 eigenlijk een dubbelzinnige oplossing was. Dat klopt!

De door mij gezochte oplossingen van deze puzzel zijn:
HOR: 4 ballonbroekje 8 braak 10 zinkdraad 11 historicus 12 goedgemutst 13 Drees 14 een kopje kleiner maken 16 editie 18 sintels 19 nazorg 21 popgitarist 23 omroepen 26 een koude douche krijgen 28 Sikh 29 slotscène 31 niets 32 looiers 33 twijfelaar 35 sudderlap 36 erezaak;
VER: 1 vlindernet 2 wetskennis 3 lawine 4 bezigheid 5 op de grote viool spelen 6 braam 7 ordeteken 8 blonderen 9 kluisdeur 11 het regent oude wijven 15 jaspand 17 ISO 20 zeezijde 21 plexiglas 22 punthoofd 23 ophoepelen 24 rekenkamer 25 etensblik 27 desktop 30 oksel 34 raad

Bij de computergestuurde loting kwamen de volgende winnaars uit de bus: Jannie van Delft uit Rijnsburg die de boekenbon van € 17,50 krijgt en Gert Megens uit Druten die met de tweede prijs, een boekenbon van € 12,50, blij gemaakt wordt. Allebei van harte gefeliciteerd!

Hartelijk dank aan alle oplossers!! 😊
M210 ligt al bij de drukker en komt a.s. vrijdag, nog voor het december-puzzelgeweld losbarst. Tip: Begin er gelijk aan!!

M Y \O/ \O/ P