Albionogram 9


Beste oplossers en inzenders.

Het Albionogram is een cryptogram in filippinevorm.
De omschrijvingen en oplossingen zijn in het Engels.
In deze puzzels gebruik ik niet alleen Brits-Engels.

Op internet kun je diverse hulpmiddelen vinden, bijvoorbeeld:
thefreedictionary
crossword-dictionary
wordover
merrian-webster
urbandictionary

Er zijn 2 boekenbonnen beschikbaar.
15 Euro verloot onder de foutloze inzendingen.
10 Euro verloot onder alle inzendingen.

Inzenders die niet met naam genoemd willen worden in de scorelijst, kunnen dit aangeven bij hun inzending.

In de gele kolom verschijnt een Engels gezegde.

Voor deze puzzel geldt weer: Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.

Inzenden tot en met maandag 3 mei 2021.
albionogram@jasperscryptogrammensite.nl