Albionogram 6


Beste oplossers en inzenders.

In het nieuws las ik dat de Bijbel op 12.000 punten wordt herzien.
Als voorbeeld werden aalmoes en legerstee genoemd.
Geheel toevallig passen die woorden ook heel mooi bij een van de oplossingen in deze puzzel.

Het Albionogram is een cryptogram in filippinevorm.
De omschrijvingen en oplossingen zijn in het Engels.
In deze puzzels gebruik ik niet alleen Brits-Engels.

Op internet kun je diverse hulpmiddelen vinden, bijvoorbeeld:
thefreedictionary
crossword-dictionary
wordover
merrian-webster
urbandictionary

Er zijn 2 boekenbonnen beschikbaar.
15 Euro verloot onder de foutloze inzendingen.
10 Euro verloot onder alle inzendingen.

Inzenders die niet met naam genoemd willen worden in de scorelijst, kunnen dit aangeven bij hun inzending.

In de gele kolom verschijnt een Engels gezegde.
1ste woord= 5de woord, 2de woord= 6de woord.
Het heeft te maken met het vragen en geven van hints.

Voor deze puzzel geldt weer: Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.

Inzenden tot en met maandag 23 november 2020.
albionogram@jasperscryptogrammensite.nl