Rondogram 2


UITLEG
Door in de richting van de pijlen uit een aantal opeenvolgende blokken van zestien letters steeds een letter weg
te strepen, moeten woorden worden gevormd die aan de gegeven cryptische omschrijvingen voldoen. Waar een
woord begint en eindigt wordt niet aangegeven. Wel wordt het aantal letters vermeld. Bij juiste oplossing
vormen de beginletters van de achttien gevraagde woorden een cryptoniem (een uit één woord bestaande
cryptische omschrijving). De niet-weggestreepte letters vormen, in de richting van de pijlen, de oplossing van
dit cryptoniem.